Navigace

Obsah

Kontakty a pronájmy

 

Informace a kontakty

 

tel: 736 768 350 kastelán (v sezoně mimo pondělí, mimo sezonu po-pá)

577 330 138

Městské infocentrum
http://www.hradbrumov.cz

e - mail: hrad@brumov-bylnice.cz

 Obecné podmínky pro pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí (dále jen „akce“) na hradě Brumov

 

 

 

 1. Pořádání akcí a pronájmů na hradě schvaluje Rada města Brumov – Bylnice na základě žádosti jí předložené na řádné schůzi změna nejpozději 30 pracovních dní před termínem uskutečnění akce.
 2. Žádost o povolení akce je nutno podat správci hradu písemně nebo elektronicky nebo na podatelně městského úřadu a musí obsahovat: termín a dobu konání akce, její obsah, využití areálu hradu a identifikaci pořadatele (žádost není nutno podávat, pokud byla akce schválena Radou města B-B na počátku turistické sezony v plánu kulturních a jiných akcí na hradě)
 3. Akce pořádané Městem Brumov – Bylnice a jeho organizační složkou Městské kulturní středisko tomuto způsobu schvalování nepodléhají.
 4. Akce může započít nejdříve v 9:00 hod a musí být ukončena nejpozději do 23:00 hod. Tato doba nezahrnuje přípravu a likvidaci akce.
 5. Po schválení akce Radou města musí pořadatel nejpozději 3 pracovní dny před započetím akce provést dohovor a sepsat smlouvu o provedení akce se správcem hradu.
 6. Pořadatel je povinen zaplatit poplatek za pronájem smluvně vymezených prostor nejpozději 1 pracovní den před započetím akce ve smlouvě uvedeným způsobem a místech dle platného sazebníku o pronájmu hradních prostor.
 7. Pořadatel je povinen oznámit konání akce Polici ČR a v průběhu přípravy, provedení a likvidace akce je povinen dodržovat smluvních ujednání, pokynů správce hradu s důrazem na zajištění veřejného pořádku včetně přístupu ke hradu s důrazem na bezpečnost a zvládnutí osob pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových nebo omamných látek.
Systém a výše krátkodobých pronájmů na hradě Brumov

Akce pořádané neziskovou či dobrovolnou organizací nebo spolkem, nekomerčního charakteru: 

 • pořadatel akce – nájemce, zaplatí paušální částku 700,- Kč /847,- Kč vč. dph/ na den, pokud využije areál hradu pouze v omezeném rozsahu, který nenaruší standardní návštěvní provoz hradu, zejména na horním nádvoří s expozicemi. Tento omezený rozsah využití areálu hradu stanoví smluvně správce hradu a bude pro nájemce závazným. Nájemce nebude pořádat žádnou veřejnou produkci a nebude vybírat žádné vstupné (např. start nebo cíl závodu, soutěže aj.),

Akce pořádané neziskovou či dobrovolnou organizací, spolkem nebo jiným subjektem s volným vstupem nebo dobrovolným vstupným:         

 • pořadatel akce – nájemce, zaplatí paušální částku 2.000,- Kč /2.420,- Kč vč. dph/ za 1 den
 • pořádající subjekt – nájemce, zapsaný adresou v Brumově-Bylnici zaplatí paušální částku 1.000,- Kč /1.210,- Kč vč. dph/ za 1 den

Akce pořádané jakýmkoli subjektem s výběrem vstupného – komerční akce:

 • pořadatel akce – nájemce, zaplatí paušální částku 4.000,- Kč /4.840,- Kč vč. dph/ + provozní náklady za 1 den /dle odečtu na vodoměru a elektroměru/ pokud akce probíhá či začíná v průběhu otevírací doby hradu
 • pořadatel akce – nájemce, zaplatí paušální částku 2.000,- Kč /2.420,- Kč vč. dph/ + provozní náklady za 1 den /dle odečtu na vodoměru a elektroměru/ pokud akce probíhá či začíná mimo otevírací dobu hradu /od 17 do 23h, od 18 do 23h červenec a srpen/, pouze v prostoru dolního hradu s uzavřením horního hradu pro veřejnost

Jiné komerční akce (soukromé akce, firemní prezentace atd.): 

 • s uzavřením hradu pro veřejnost 8.000,-- Kč/den nebo 800,-- Kč/hod /9.680,- Kč nebo 968,- Kč vč. dph/ v případě pronájmu kratším než otvírací doba nebo trvání akce hlavní + provozní náklady /dle odečtu na vodoměru a elektroměru/, uzavření o víkendech a v červenci a srpnu podléhá schválení majitelem objektu
 • bez uzavření hradu pro veřejnost 5.000,-- Kč/den nebo 500,-- Kč/hod /6.050,- Kč nebo 605,- Kč vč. dph/ v případě pronájmu kratším než otevírací doba nebo trvání akce hlavní, aktivity nesmí narušit turistický provoz hradu

Nekomerční společenské akce (jubilejní setkání skupin, abonentů apod.)

 • soukromé posezení skupin maximálně 50 osob mimo otevírací dobu od 17 do 23h /od 18 do 23h červenec, srpen/, jednorázově 2.000,- Kč /2.420,- Kč vč. dph/, s jednou komentovanou prohlídkou a využitím sociálního zázemí hradu, bez hudební či jiné produkce

Reklamní akce (jednorázové reklamní akce, dlouhodobé či krátkodobé umístění reklamy v areálu hradu nebo před ním):

 • výše úhrady se stanoví individuálně dohodou, smlouvou nebo jiným právním způsobem dle charakteru, délky trvání a rozsahu akce
Svatební obřad:
 • paušální částka za možnost konání svatebního obřadu na hradě Brumov je stanovena ve výši 2.000,-- Kč za 1 svatební obřad /v červenci a srpnu 3.000,-Kč/
 • obřad musí začít mezi 10. a 12. hodinou, otevření hradu pro veřejnost nejpozději ve 13 hodin
 • obřadním dnem je sobota

 

Podrobnější informace o pronájmech hradu Brumov získáte na tel. 736 768 350 nebo na e-mailové adrese hrad@brumov-bylnice.cz.